شناسه پست: 77719
بازدید: 110

احیای قلبی ریوی شامل اقدامتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز که هوشیاری ندارند

انجام میشود و تلاش میشود تا گردش خون و تنفس به طور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبخودی بیمار برقرار شود.

اگر فرد داراری پالس بوده ولی دچار قطع تنفس میباشد باید با تنفس مصنوعی دهان به دهان ادامه داد.

اما از آنجا که چک کردن پالس بیمار,نیازمند مهارت است توصیه میشود که احیاگران غیر حرفه ای هرگاه با بیمار بیهوش و فاقد تنفس مواجه شدند احیای کامل(همراه با ماساژ قلبی)انجام دهند.مجموعه حاضر تمام اطلاعات مربوط به این مقوله را در اختیار شما خواننده گرامی خواهد داد.

پی آی آر