شناسه پست: 77660
بازدید: 134

کتاب اوردر زنان زایمان و مامایی مجموعه ی مهارت بالینی نوشتن و اجرای دستورهای تشخیصی و درمانی بر بالین بیماران را برای پزشکان

و کادر درمان بر پایه ی منابع معتبر و نوین پزشکی,آسان میکند.

منابع اصلی در تالیف این کتاب,منابع معتبر زنان,مامایی و نوزادان میباشد.مطالب,شکل ها,جدول ها و کادرهای مهم و هشدار در این اثر,روان,ساده,علمی و گویا میباشند تا آموزش علمی و عملی مهارت های بالینی اردرنویسی را به آسانی فراهم نماید.

پی آی آر