شناسه پست: 77670
بازدید: 118

حرفه ی من نوشتن است و من سال هاست که آن را خوب میدانم.امیدوارم دچار سوتفاهم درباره ارزش آنچه که میتوانم بنویسم نشده باشم.هیچ نمی دانم,فقط میدانم که نوشتن حرفه من است.

وقتی شروع به نوشتن میکنم احساس آرامش فوق العاده ای به من دست می دهد و در فضایی سیر میکنم که انگار آن را بسیار خوب میشناسم.

پس از چاپ ترجمه کتاب برانوالد ۲۰۱۹ بازخوردها بیش از آن چیزی که انتظار داشتیم مثبت بود و راهی را که هیج یک در آغاز

تصور نمیکردیم تا این حد دشوار باشد,هموارتر نمود.

قطعا ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا این پروسه زمان بر و طاقت فرسا کم ترین خطا را داشته باشد اما واضح است که مبرا از خطا نیستیم و انتقادات و پشنهادات شما حتما میتواند ما را در هرچه بهتر نمودن این مهم یاری سازد.

 

پی آی آر