شناسه پست: 77664
بازدید: 117

اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق یک مهارت بالینی حائز اهمیت برای دانشجویان پزشکی محسوب میشود.سالیان سال است که کتاب معاینه فیزیکی باربارا بیتز به عنوان بهترین مرجع برای کسب چنین مهارتی شناخته میشود و به نظر میرسد

که تا سالها کتابی جامع مانند این منبع در این زمینه نوشته نشده است.

ترجمه حاضر حاصل تلاش و همت انتشارات آرتین طب و همکاری تنی چند از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حداکثر دقت و ظرافت چاپ گردید.سعی مترجمین این کتاب بر این بوده است که این کتاب ترجمه ای سلیس و روان داشته باشد.

انتشارات آرتین طب با مدیریت و تدبیر آقای علیدایی کوشیده است که با حفظ ارزش های منابع پزشکی,کتاب های درخور تحسین جهت استفاده فراگیران پزشکی

عرضه کند که در این راه برای این انتشارات و مدیریت آن و همکاران ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم.

پی آی آر