شناسه پست: 77675
بازدید: 124

یک پزشک برای انجام وظیفه اش,ابتدا باید بتواند اطلاعات لازم را از طریق شرح حال و معاینه و سپس پاراکلینیک بدست بیاورد.سپس اطلاعات را تفسیر کرده و برای انجام کارهای تشخیصی بعدی و درمان تصمیم گیری کند.

توجه درست به اطلاعات و تصمیم گیری شاید مهمترین اطول طبابت باشند که فراگیران علوم پزشکی,باید در آن خبره شوند.

اصل امتحان پی ام پی سنجش همین شاخصهاست یعنی توجه درست به اطلاعات,تعیین اولویتها و تصمیم گیری.به همین علت امروزه سوالات پی ام پی در ارزیابی بالینی فراگیران مورد توجه میباشد.

چراکه این نوع آزمون قدرت استفاده از دانش و انتزاع دستیاران را تحلیل میکند.امروزه مشخص شده است که آزمونها نقش بسیار مهمی در روند کلی آموزش دارند و نوع سوالاتی که در آزمونها می آیند مسیر مطالعه و توانمدی فراگیران را مشخص میکنند.

بنابراین پی ام پی میتواند قالب یادگیری دستیاران شود و دستیاران در کنار اندوختن دانش برای پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای و بحث در کنفرانسها,توانایی استفاده از دانش بالینی خود,آگاهی از اولویتها و تصمیم گیریهای بالینی را خواهند آموخت و توانمندتر دوره تحصیلی خود را طی خواهند کرد.در واقع از دید من,پی ام پی فرصتی است برای دستیاران تا مطالعات خود را به صورت کاربردی و شبیه به آنچه

در عالم واقعی اتفاق می افتد,انجام دهند.بسیار خوشحال شدم وقتی سرکار خانم دکتر سرکرده هیات علمی دانشگاه مشهد که قلم روان و ذهن خلاقی دارند,تصمیم گرفتند در مورد پی ام پی جراحی کتابی تهیه کنند.

پی آی آر