شناسه پست: 77677
بازدید: 119

شرکت و قبولی در آزمون های فلوشیپ همواره هدف تعداد بسیار زیادی از همکاران ارجمند میباشد.

در این مجموعه سعی کردند آزمون های فلوشیپ پستان دانشگاه علوم پزشکی تهران بصورت تفکیکی و همراه

با پاسخ های تشریحی از سال های ۱۴۰۱_۱۳۹۵ بصورت یک مجموعه کامل در اختیار داوطلبان جراحی میباشد.البته با توجه به مشترک بودن ۶۰ سوال اول آزمون های فلوشیپی,مطالعه این مجموعه به سایر داوطلبین فلوشیپی نیز توصیه میشود.

پی آی آر